Samle oppgaver til modul brikker

Please sign up for the course before starting the lesson.

Her er oppgaver for alle leksjonene i modul brikker

Back to: Lær sjakk med Simen og Olga > Hvordan brikkene går og slår