Praktisk bruk av Justeringslag og Masker 1

Please sign up for the course before starting the lesson.

Sammen er justeringslag og masker en uslåelig kombinasjon

Back to: Photoshop CS5 Grunnkurs