Født som en perfekt foredragsholder?

Please sign up for the course before starting the lesson.

* Ingen er født som en perfekt foredragsholder * Det er lett å “presentere” hjemme med venner og familie        

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Introduksjon og hva er sceneskrekk