Retusjering av bilder

Please sign up for the course before starting the lesson.

En enkel beskrivelse av hva hvilke muligheter retusjering kan skape for bildet.

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Retusjering