Smart Sharpen

Please sign up for the course before starting the lesson.

Smart Sharpen er i stede for Unsharp Mask blitt et veldig godt alternativ for oppskarping. 

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Oppskarping