Søke etter bilder

Please sign up for the course before starting the lesson.

Etter hvert som det blir flere og flere bilder i et bibliotek kommer behovet for å effektivt finne riktig bilde. Ved bruk av metadata og riktig bruk av keyword kan bilder effektivt finnes ved hjelp av søk funksjonen i Lightroom CC.  

Back to: Adobe Lightroom CC > Sortere bilder i Library modulen