Steg 3 – Prioritering

Please sign up for the course before starting the lesson.

Steg 3: Hvilke hindringer er viktigst å få fjernet for at du skal kunne nå målet ditt?

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Hva blokkerer FLYTEN i dag?