Tools Paletten og Options bar

Please sign up for the course before starting the lesson.

I Tools paletten og Options bar finner vi alle verktøy samt instillinger for disse. Verktøyene brukes ved stort sett all arbeid som foregår på bildene

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Tools Paletten og Option bar