Unngå kansellistilen og norwenglish

Please sign up for the course before starting the lesson.

  Hvordan skal vi unngå de tunge byråkratiske uttrykkene?

Back to: Skriv bedre > Vær ordbevisst