Uthuling av bollen

Free Preview

Vi huler ut bollen. Det tar litt tid. Mye materiale som skal vekk. Husk, begge hender på jernet, og ta pauser underveis. Det kan være lurt med tynne arbeidshansker.

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Grovskjæring
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.