Vedretning

Please sign up for the course before starting the lesson.

Vi forklarer grunnleggende vedretning og hvordan retning i trefibrene påvirker oss.

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Introduksjon Treskjæring Akantus-Barokk