Velge bilder med bruk av stjerner

Please sign up for the course before starting the lesson.

Etter at bildene er importert i katalogen kommer den viktige og muligens den vanskeligste jobben med å velge ut hvilke bilder som skal brukes. Det er mange teknikker for å velg ut bildene på en effektiv måte, en av det er å bruke stjerner eller kaldt “rating”.  

Back to: Adobe Lightroom CC > Sortere bilder i Library modulen