Verktøy til lindring av sceneskrekk 3 – Positiv holdning, Tørr munn

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk