Verktøy til lindring av sceneskrekk 5 – Når du får “hjerneteppe”

Please sign up for the course before starting the lesson.

Forts. Hva du kan gjøre UNDER presentasjonen Hva kan du gjøre når du får “hjerneteppe”  

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk