Verktøy til lindring av sceneskrekk 6 – Unnskyldninger, Skjelvende hender, Adrenalin

Please sign up for the course before starting the lesson.

Forts. Hva du kan gjøre UNDER presentasjonen Be ikke om unnskyldning Hvis hendene dine skjelver Adrenalin kan være bra!      

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk