Se og Lær LMS

Se og Lær LMS – Learning management system eller Læringsplattform er en tjeneste som gjør at firmaer kan tilby sine ansatte, kunder og andre forretningsforbindelser en enkel og effektiv opplæring på nett. Se og Lær har de siste fire år levert mer enn 50 norske online-kurs til firmaer og private. I dag samarbeider Se og Lær med Universitetet i Oslo om et forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådet på E-Læring. Her blir det fokusert på bedriftsopplæring og spesielt på læringseffekten av denne formen for læring.

Se og Lær har levert kursproduksjon og LMS til blant annet:

LMS

Learning management system

Se og Lær LMS er en moderne og effektiv læringsplattform hvor man lager og administrerer kurs og deltakere online. Systemet er skybasert og driftes av Se og Lær. Det gir deg stor grad av fleksibilitet, men er samtidig så enkelt at alle kan bruke det.

Analyse og rapporter

Se og Lær LMS er bygd for at både du og dine ansatte skal ha full oversikt over hva de har gjennomført av opplæring. Vi har blant annet rapporter på når deltakeren begynte på en leksjon, hvor lang tid de har brukt og om de har forsøkt flere ganger på en oppgave.

Dokumentasjon og sikkerhet

Ved bruk av Se og Lær LMS kan du på en god måte dokumentere når en ansatt har tatt et kurs og hva han har lært. Det blir kontinuerlig tatt backup av Se og Lær LMS og vi har så langt hatt en opptid på over 99,9%. Du har selvfølgelig full kontroll over hvem som har tilgang til kursinnholdet, og det er du som har 100% rettigheter til alt.

Avslutting av samarbeid

Se og Lær LMS er bygget med WordPress som grunnlag. Hvis du ønsker og avslutte samarbeidet kan du selv overta driften av kurssystemet. Systemet vil da ikke bli oppdatert lenger.

Enheter

Se og Lær LMS funger på alle moderne nettlesere, IOS og Android telefoner og nettbrett.

Noen av våre kurskunder

KURS

Kurstyper

Se og Lær LMS er laget med stor fleksibilitet, slik at du både kan lage enkle kurs og lengre kursopplegg hvor flere kurs bygger på hverandre. Det er også mulig å lage nano-kurs hvor deltakeren får små drypp med informasjon spredd over lengre tid.

Planlegging av kurs

For å få den gode læringsopplevelsen er planlegningen av et nettkurs veldig viktig. I dag holder det ikke å legge et vanlig kurs eller et brevkurs på nett. Vi har lang erfaring og dyktige medarbeidere som hjelper deg fra ide til ferdig kursinnhold. Et kurs kan bestå av tekst, video, animasjon, lyd, bilder og oppgaver hvor målet er å skape interaktiv og selvdreven læring.

Trening av kursholdere

For mange firmaer er det riktig å bruke egne ansatte som kursholdere. De har både kredibiliteten, og kan faget på en bedre måte en enn innleid skuespiller. Mange har en utfordring med å stå foran kamera, men etter å ha hjulpet mer en 20 uerfarne online kursholdere til å fungere foran videokamera, vet vi hvordan vi skal få din ekspert til å lage et godt kurs, som deltakerne ønsker å fullføre

Produksjon av kurs

Se og Lær kan stå for alle eller deler av produksjonen, enten du ønsker video, animasjon eller noe annet. Vi har eget videostudio, men tar også gjerne med oss utstyret ut til deg. Hvis du ønsker kan du stå for filming og vi ta oss av redigering av video

Publisering og drift

Se og Lær LMS er svært enkelt å bruke, og vi har god dokumentasjon på alle operasjoner dere måtte ønske å gjøre. Hvis ønskelig kan Se og Lær ta seg av all drift og oppfølging av kursdeltakere.