Data på tvers av programmer

Data på tvers av programmer tar for seg å koble seg til data fra andre kilder eller eksportere data ut fra Excel.

Back to: Excel Videregående