Formler

Hvordan setter man opp regnestykker i Excel og hva må man passe på? Denne modulen gir deg et godt grunnlag for å sette opp dine egne formler og kalkuleringer selv.

Back to: