Hva blokkerer FLYTEN i dag?

Denne modulen handler om å identifisere det som i dag hindrer, bremser eller blokkerer deg. Du vil lære en unik og effektiv metode for å identifisere det som i dag stopper deg på veien til målet.

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT