Hvorfor er FLYT og tillit viktig for å nå mål?

Vi er 5 ganger mer effektive når vi er i FLYT.

FLYT og høy grad av tillit vil akselerere veien mot målet.

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT