Team som presterer optimalt

Et team er satt sammen av ulike personer og personligheter. Noen team fungerer optimalt og oppnår gode resultater, mens andre gjør det ikke. Hva er det som kjennetegner velfungerende team? Hva kan du gjøre for at du, og de teamene du er en del av, skal fungere optimalt?

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT