1.06 Skriv inn raskt Quiz

Please purchase the course before taking this quiz.
  1. Man må bruke ENTER for å legge inn verdier i Excel?6
Back to: 1.06 Skriv inn raskt