Bli kjent med programmet Quiz

Please purchase the course before taking this quiz.
  1. Hva betyr © forran navnet i blidevinduet1
  2. I hvilke meny finner en alle paletter om en skulle bli borte.1
  3. Kan instillinger synkroniseres mellom flere maskiner1
Back to: Bli kjent med programmet