Bli kjent med programmet Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Kan instillinger synkroniseres mellom flere maskiner1
  2. I hvilke meny finner en alle paletter om en skulle bli borte.1
  3. Hva betyr © forran navnet i blidevinduet1
Back to: Bli kjent med programmet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.