Bli kjent med programmet Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Hva brukes Program vinduet til1
  2. Hva brukes Project vinduet til?1
  3. 00:01:04:15 hva er dette og hva forteller det deg.1
Back to: Bli kjent med programmet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.