Bli kjent med programmet Quiz

Please purchase the course before taking this quiz.
  1. 00:01:04:15 hva er dette og hva forteller det deg.1
  2. Hva brukes Program vinduet til1
  3. Hva brukes Project vinduet til?1
Back to: Bli kjent med programmet