Innføring i hodepineproblematikken Quiz Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Er smerter fysiske?1
  2. Hvor mange prosent mennesker mener at de taper inntekt pga hodepinen sin1
Back to: Innføring i hodepineproblematikken