Test Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Svar 31
  2. I nedtrekksboksen i animasjonsruten velger man hva for å tone ned?1
  3. Hva heter menyvalget der man setter Ton ned?1
  4. Svar 11
  5. svar 21
Back to: Test