Test Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Hva heter menyvalget der man setter Ton ned?1
  2. svar 21
  3. I nedtrekksboksen i animasjonsruten velger man hva for å tone ned?1
  4. Svar 31
  5. Svar 11
Back to: Test