Test Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. svar 21
  2. Svar 31
  3. Hva heter menyvalget der man setter Ton ned?1
  4. Svar 11
  5. I nedtrekksboksen i animasjonsruten velger man hva for å tone ned?1
Back to: Test