Excel Grunnkurs

Or log in to access your purchased courses

Modules

Grunnleggende

Denne modulen tar for seg de mest grunnleggende kunnskapene om Excel. Blandt annet hvordan skrive, slette, lagre og lukke.

Lessons