Fotografering i idrettshall

Fotografering i idrettshall kan ofte være vanskelig, vi viser deg hvordan du enkelt tar bedre bilder. Kurset er delt opp i flere deler og vi anbefaler at du starter øverst og jobber deg gjennom alle delene. 

Hvis det er noe du lurer på om gjennomføringen av kurset, bruk gjerne kontaktskjemaet. Hvis du har fotospørsmål er forumet klart for bruk…

Du må være logget inn for å se dette kurset.

Modules