Alternativer-menyen

Please sign up for the course before starting the lesson.

Lær om den litt ukjente menyen Alternativer. Med denne styrer du hvordan Word virker best for deg.

Back to: Word Grunnkurs > Grunnleggende om Word