1.11 Angre

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Grunnleggende om bruk av PowerPoint