1.07 Grunnleggende om å bruke PowerPoint

Please sign up for the course before starting the lesson.

Denne leksjonen viser noen viktige måter å bruke PowerPoint på. Den gir deg litt oversikt over programmet.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Grunnleggende om bruk av PowerPoint