2.02 Sortering og kopiering

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Praktisk bruk av PowerPoint