6.06 Sett inn dato og klokkeslet

Please sign up for the course before starting the lesson.

I Word har man muligheten til å sette inn dato og klokkeslett.

Back to: Word Grunnkurs > Språk