Brainstorming

Please sign up for the course before starting the lesson.

I denne leksjonen vil vi guide deg gjennom en energigivende og morsom oppgave “utenfor boksen”. Hva kan skape mer verdi eller gi deg større leverage?

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Kvantesprang (Rapid flow)