FLYT-modellen

Please sign up for the course before starting the lesson.

Det er fire energier som danner de ulike sidene i Talent Dynamics-kvadratet. FLYT-profilen din er en unik kombinasjon av disse fire energiene, og balansen mellom dem bestemmer din profil.

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Talent Dynamics FLYT-modell