Fotografering i idrettshall med ulike brennvidder

Please sign up for the course before starting the lesson.

Du vet aldri hvor du får lov å plassere deg når du kommer til hallen. Derfor er det greit å ha med flere objektiver med ulike brennvidder. Da vil du ha bedre kontroll og kan ta mye mer varierte bilder av det som foregår.

Back to: Fotografering i idrettshall > Fotografering i idrettshall