Geifusstrek. Skjæring.

Please sign up for the course before starting the lesson.

Vi skjærer nervene. Det kan være lurt å øve på geifusstreker på en passende plankebit først

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Tak