Gjøre Photoshop CC raskere

Please sign up for the course before starting the lesson.

 Ved å gjøre enkle endringer på innstillinger kan hastigheten til Photoshop CC økes drastisk. Macperformanceguide viser hvordan disker og maskin kan optimaliseres for Photoshop. Gå til side

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Photoshop CC Arbeidsflyt og settings