Grovskjæring av kanten rundt hovedkrøllen + arbeidstegningen

Please sign up for the course before starting the lesson.

Vi kommer i gang med grovskjæring. Vi senker ned rundt hovedkrøllen, for å få den frem. Husk å stikke jern litt på skrå ned. Vekk fra hovedkrøllen. Vær oppmerksom på, og bytt jern så ofte du trenger. Det er en typisk feil for nybegynnere å bruke samme jern for mye. Bli kjent med settet ditt. […]

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Grovskjæring