Hva kjennetegner velfungerende team?

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hva skal til for at et team skal fungere? Er det bare flaks? Hva er det som gjør at noen team presterer og andre ikke?

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Team som presterer optimalt