Knapper i programvinduet

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hva skjuler seg under de forskjellige knappene i iMovie og hva skjer når du trykker på dem?

Back to: iMovie Kurs