Verktøy til lindring av sceneskrekk 1 – Akseptere angst, pusteøvelser

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk