Kongens rolle

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Sjakksluttspill med Simen og Olga > Sjakksluttspill