Økonomisk effekt

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hvor store økonomisk konsekvenser får det om et team fungerer optimalt eller ikke?

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Team som presterer optimalt