Preferences / innstillinger

Please sign up for the course before starting the lesson.

Ved å endre Preferenses kan Photoshop CC tilpasses for hver enkel bruker, noe som gjør programmet raskere å bruke.

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Photoshop CC Arbeidsflyt og settings