Praktisk bruk av justeringslag og masker 2

Please sign up for the course before starting the lesson.

Masker gir deg muligheten til å justere kun på enkelte deler av bildet

Back to: Photoshop CS5 Grunnkurs