Sceneskrekk mønstrene 3 – Unnvikelse

Please sign up for the course before starting the lesson.

Unnvikelse Hvordan unnvikelse kan sabotere vår presentasjon    

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Introduksjon og hva er sceneskrekk