Skriv som du snakker

Please sign up for the course before starting the lesson.

Eit stilideal meir prega av naturleg, munnleg uttrykksmåte er no det som gjeld, jamvel om det framleis er mykje språkbruk som ikkje godt nok lever opp til dette idealet. (Stortingsmelding nr 35 (2007–2008)

Back to: Skriv bedre > Slik takler du skrivejobben