Steg 2 – Gruppering

Please sign up for the course before starting the lesson.

Steg 2: Vi ser på tema, fellestrekk og årsaker til de hindringene du identifiserte i Steg 1.

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Hva blokkerer FLYTEN i dag?