Verktøy til lindring av sceneskrekk 10 – Lær av andre, Eksperimenter, Øv

Please sign up for the course before starting the lesson.

Forts. Hvordan bygge et solid FUNDAMENT Lær av andre Eksperimenter for å ha variasjon  Øve, øve, øve   OPPGAVE  7 Skriv en kort presentasjon (3-5 minutter) om et av disse ordene, som om du var eksperten på det feltet.   Kikk på alle ordene og velg et på en spontan måte.   Tålmodighet – Solidaritet […]

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk